Nr 32/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Doradca finansowy”

 

Zarządzenie Nr 32/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Doradca finansowy”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie likwiduje się studia podyplomowe w zakresie „Doradca finansowy”, utworzone Zarządzeniem Nr 74/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 października 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doradca finansowy”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.04.2017
Data publikacji:
24.05.2021 09:13
Data aktualizacji:
24.05.2021 09:13
Liczba wyświetleń:
221
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument