Nr 45/2021 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2021/2022

 
 
DECYZJA Nr 45/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 maja 2021 roku
 
w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2021/2022
 
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm. oraz § 2 ust. 4 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 528
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
jak w załączniku do niniejszej decyzji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.05.2021
Data publikacji:
10.05.2021 08:20
Data aktualizacji:
19.05.2021 12:19
Liczba wyświetleń:
1565
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec_45_2021.pdf36.39 KB
Zal_Dec_45.pdf53 KB