Nr 285 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

UCHWAŁA Nr 285
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2008 roku
 
w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 
 
Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 1 ust. 7 pkt 1 uchwały Senatu Nr 222 z 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W celu uzupełnienia wymaganego minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego Senat wyraża zgodę na ponowne nawiązanie stosunku pracy z prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Wierzbickim na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2008
Data publikacji:
15.05.2008 13:28
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:29
Liczba wyświetleń:
3757
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument