Nr 190 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

 

UCHWAŁA Nr 190

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  Nr 164, poz. 1365) oraz § 1 ust. 11 uchwały Senatu Nr 127 z 30 stycznia 2004 roku  w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich stanowi się co następuje:

 

§ 1

W celu uzupełnienia wymaganego minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego Senat wyraża zgodę na ponowne nawiązanie stosunku pracy z następującymi nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na stanowisku profesora:

1.     prof. dr. hab. Leontijem Mironiukiem,

2.     prof. dr. hab. Stanisławem Nizińskim,

3.     prof. dr. hab. Janem Pawlakiem,

4.     ks. prof. dr. hab. Alojzym Szorcem.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
18.09.2007 10:06
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:40
Liczba wyświetleń:
3284
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument