Zarządzenie Nr 8 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Praca socjalna”.

 

Zarządzenie Nr 8
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 kwietnia 2008 roku
 
 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Praca socjalna”.
 
Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.      Na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki tworzy się studia podyplomowe
w zakresie „Praca socjalna”.
2.      Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
3.      Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.
 
§ 2
Studia podyplomowe w zakresie „Praca socjalna” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
21.04.2008
Data publikacji:
09.05.2008 06:30
Data aktualizacji:
09.05.2008 06:30
Liczba wyświetleń:
2436
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument