Nr 40/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu,

DRUKUJ TEN DOKUMENT  

ZARZĄDZENIE Nr 40/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 kwietnia 2021 roku

 
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2017 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 maja
2017 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli
i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie (ze zmianami)
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Zasadach zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 40/2017 Rektora
UWM w Olsztynie z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania,
obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie (ze zmianami),
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
07.04.2021
Data publikacji:
14.04.2021 13:39
Data aktualizacji:
14.06.2021 13:23
Liczba wyświetleń:
901
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz40_2021.pdf314.95 KB
Zal_ZarzNr 40UZ.pdf166.45 KB
Umowa zlecenia.docx36.26 KB