NR 42/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2021/2022

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

ZARZĄDZENIE NR 42/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 kwietnia 2021 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 4/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2021/2022
  
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478), § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku 
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm., zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 4/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2021/2022,
w § 1 ust. 1, pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) „inżynieria przetwórstwa żywności”, prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia –
       inżynierskich z 7-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim i praktycznym,
       w formie stacjonarnej,”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.04.2021
Data publikacji:
13.04.2021 08:23
Data aktualizacji:
13.04.2021 08:24
Liczba wyświetleń:
317
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz42_2021.pdf43.12 KB