UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA W KATEDRZE FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII CZŁOWIEKA

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI TECHNOLOGA W
KATEDRZE FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII CZŁOWIEKA
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
·  wszelkie prace związane z przygotowaniem zajęć dydaktycznych realizowanych w katedrze
  (przygotowywanie materiału biologicznego, preparatów do demonstracji, przygotowywanie
  stanowisk dydaktycznych w odczynniki chemiczne i ich roztwory, utrzymywanie w należytej
  czystości pomieszczeń dydaktycznych, sprzętu laboratoryjnego oraz narzędzi);
·  obowiązki związane ze wspomaganiem badań naukowych (zakup i opieka nad zwierzętami
  doświadczalnymi, pomoc w eksperymentach nad zwierzętami w tym operacje, pobieranie próbek
  i ich dokumentacja, opieka nad pobranym do badań materiałem, prowadzenie dokumentacji
  przeciwciał);
·  prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu odczynników chemicznych oraz przygotowanie
  do utylizacji zużytych odczynników.
 
WYMAGANIA:
 wykształcenie wyższe lub licencjackie (mile widziane związane z naukami biologicznymi);
 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, odczynnikami chemicznymi
  oraz aparatami pomiarowymi;
 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
    2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
    (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.04.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.04.2021
Data publikacji:
06.04.2021 12:47
Data aktualizacji:
06.04.2021 12:47
Liczba wyświetleń:
174
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument