Nr 37/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w studenckich programach stażowych finansowanych ze środków projektu ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’

Zarządzenie Nr 37/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2021 roku
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w studenckich programach stażowych finansowanych ze środków projektu ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z310/17)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami),
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w studenckich programach stażowych finansowanych
ze środków projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
(nr projektu POWR.03.05.00-00-Z310/17) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 33/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-
Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 7
Programy stażowe dla studentów WKŚiR, WNoŚ i WNoŻ.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
1. FORMULARZ REKRUTACYJNY
19. OPINIA

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.03.2021
Data publikacji:
01.04.2021 09:44
Data aktualizacji:
01.04.2021 09:52
Liczba wyświetleń:
659
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
REGULAMIN_Zarz37_2021.pdf308.73 KB
Formularz_rekrutacyjny.pdf224.34 KB
Zgoda_przetwarzanie_danych.pdf384.54 KB
Koncepcja_wlasna_stazu.pdf185.99 KB
Karta_oceny_koncepcji_wlasnej_stazu.pdf209.3 KB
Umowa_staz_studencki_krajowy.pdf286.41 KB
Umowa_staz_studencki_zagraniczny.pdf270.24 KB
Kwestionariusz_osobowy.pdf220.37 KB
Przetwarzanie_danych_osobowych.pdf255.24 KB
Oswiadczenie_o_ braku_powiązan.pdf183.13 KB
Potwierdzenie_przyjecia_na_staz.pdf225.12 KB
Oswiadczenie_dla_celow_ubezpieczenia.pdf238.11 KB
Program _stazu.pdf224.49 KB
Harmonogram_stazu.pdf220.27 KB
Lista_obecnosci.pdf194.02 KB
Dziennik_zajec_stazowych.pdf197.66 KB
Raport_koncowy.pdf194.55 KB
Swiadectwo_odbycia_stazu.pdf191.28 KB
Opinia.pdf153.46 KB
Wniosek_o_refundacje_wynagrodzenia.pdf222.97 KB
Nota_obciazeniowa.pdf226.21 KB
Wniosek_zwrot_kosztow_zakwaterowania.pdf187.04 KB
Zarz37_2021.pdf50.07 KB