Nr 33/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 33/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami) oraz ust. 1 Zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 254 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie,
stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W związku ze złożeniem przez dr hab. Mariolę Marczak, prof. UWM rezygnacji z funkcji redaktora naczelnego czasopisma „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, powołuję do pełnienia tej funkcji prof. dr hab. Marzenę Świgoń.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.03.2021
Data publikacji:
31.03.2021 14:35
Data aktualizacji:
31.03.2021 14:42
Liczba wyświetleń:
75
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec33_2021.pdf40.16 KB