Nr 35/2021 z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, kursach doskonalących kompetencje zawodowe i wizytach studyjnych dla studentów UWM w Projekcie...

 DRUKUJ TEN DOKUMENT
Zarządzenie Nr 35/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 marca 2021 roku
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, kursach doskonalących kompetencje zawodowe i wizytach studyjnych
dla studentów UWM w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17)
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje zawodowe
i wizytach studyjnych dla studentów w Projekcie pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie” (nr POWR.03.05.00-00-Z310/17).
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 Rektor
 
 dr hab. Jerzy A. Przyborowski,  prof. UWM
 
 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.03.2021
Data publikacji:
24.03.2021 16:25
Data aktualizacji:
24.03.2021 17:31
Liczba wyświetleń:
237
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
RegulaminZarz35_2021.pdf572.03 KB
formularz_zgloszeniowy_Zarz35_2021.pdf168.22 KB
Zgoda_przetwarzanieDOZ_Zarz35_2021.pdf90.08 KB
Deklaracja_uczestnictwa_Zarz35_2021.pdf57.64 KB
kwestionariusz_osobowyZarz32_2021.pdf115.41 KB
oswiadczenie_uczestnikaZarz35_2021.pdf236.92 KB
umowa_uczestnictwaZarz35_2021.pdf145.95 KB