Nr 33/2021 z dnia 17 marca 2021roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Gospodarowanie odpadami”

Zarządzenie Nr 33/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 marca 2021roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Gospodarowanie odpadami”
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm. oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 19 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
15 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie likwiduje się studia podyplomowe w zakresie: „Gospodarowanie odpadami”.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 63/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie
„Gospodarowanie odpadami”.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski,  prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.03.2021
Data publikacji:
24.03.2021 11:05
Data aktualizacji:
24.03.2021 11:12
Liczba wyświetleń:
201
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz33_2021.pdf45.83 KB