Nr 31/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 31/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 marca 2021 roku
 
 
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1. Wprowadzam w życie Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-
    Mazurskim w Olsztynie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stosuje się łącznie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
    Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 
§ 2
Nadzór nad przestrzeganiem w Uniwersytecie postanowień niniejszego Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.03.2021
Data publikacji:
18.03.2021 13:24
Data aktualizacji:
29.04.2021 10:10
Liczba wyświetleń:
3498
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz31_2021.pdf46.03 KB
Regulamin_udzielania_zamowien_publicznych_zarz31_2021.pdf700.35 KB
Harmonogram_RUZP_Zarz31_2021.pdf37.13 KB
wniosek_o_udzielenie_ZP_Zarz31_2021.pdf79.93 KB
opis_przedmiotu_zamowienia_Zarz31_2021.pdf42.25 KB
opis_przedmiotu_zamowienia_odczynniki_przeciwciała_Zarz31_2021.pdf65.07 KB
Regulamin_pracy_komisji_przetargowej_Zarz31_2021.pdf125.27 KB
protokol_z_rozeznania_rynku_Zarz31_2021.pdf61.27 KB
schemat_dokonywaniaZP_Zarz31_2021.pdf34.92 KB