Nr 30/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie ustalenia listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 30/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 marca 2021 roku
 
w sprawie ustalenia listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 3 Uchwały Nr 58 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie z dnia 26 lutego 2021 roku  sprawie warunków oraz trybu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki, zarządza się, co  następuje
:
 
§ 1
Ustala się następującą listę programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu konkursowym
do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:
1)   programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
2)   programy Narodowego Centrum Nauki, w szczególności:
    a)  ALPHORN (polsko-szwajcarskie projekty badawcze),
    b)  BEETHOVEN,
    c)  DAINA,
    d)  HARMONIA,
    e)  MAESTRO,
    f)   OPUS,
    g)  PRELUDIUM,
    h)  PRELUDIUM BIS,
     i)   SHENG;
     j)   SONATA,
    k)  SONATA BIS,
     l)   SONATINA,
    m)   SYMFONIA,
     n)  projekty realizowane w ramach sieci BiodivERsA
     o)  projekty realizowane w ramach wspólnych inicjatyw wielostronnych, w tym Wspólnych
         Inicjatyw Programowych (JPI).
3)   programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w szczególności:
    a)  FIRST TEAM,
    b)  HOMING,
    c)  POWROTY,
    d)  TEAM,
    e)  TEAM-TECH,
    f)   TEAM-TECH Core Facility,
    g)  TEAM-TECH Core Facility Plus, 2
    h)  Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB),
    i)   MISTRZ,
    j)   programy Międzynarodowe Agendy Badawcze Plus (MAB Plus);
4)  programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym:
    a)  finansowane w ramach programów krajowych i programów strategicznych,
    b)  finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
    c)  programy grup ERA-NET/ERA-NET+ oraz ERA-NET COFUND,
    d)  projekty realizowane w ramach wspólnych inicjatyw wielostronnych, w tym Wspólnych
        Inicjatyw Programowych (JPI) oraz programu BONUS.
5)  Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027
     – Horyzont Europa (The EU Framework Programme for Research and Innovation 2021-2027
     – Horizon Europa), w szczególności:
    a)  działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA),
    b)  granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC),
    c)  projekty badawczo-innowacyjne oraz innowacyjne,
    d)  działania dotyczące Szerszego uczestnictwa i wzmacniania Europejskiej Przestrzeni Badawczej
        (Widening participation and strengthening the European Research Area).
6)   programy Ministra Edukacji i Nauki,
7)   projekty Agencji Badań Medycznych.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.03.2021
Data publikacji:
18.03.2021 12:57
Data aktualizacji:
18.03.2021 14:33
Liczba wyświetleń:
258
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz30_2021.pdf86.45 KB