Nr 191 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obrębie ewi. nr 118 m. Olsztyn

 

 

UCHWAŁA Nr 191

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji jako działki nr 12/10; 12/14 (obręb 107 m. Olsztyn) o łącznej powierzchni 5,1377 ha określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny usług handlowych oraz usług administracyjnych.

(wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały)

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
18.09.2007 10:02
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:40
Liczba wyświetleń:
3155
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument