UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE PRAWNYM

Strona została usunięta dnia: 8 marzec, 2021 - 15:35
 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
 W BIURZE PRAWNYM
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Biuro Prawne UWM
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę na zastępstwo
 
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje w szczególności:
1)   obsługę administracyjną radców prawnych zatrudnionych w Biurze Prawnym, Rzeczników
     Dyscyplinarnych ds. Nauczycieli Akademickich oraz Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli
     Akademickich, w tym:
     a)    przyjmowanie i wysyłkę korespondencji;
     b)    prowadzenie dziennika korespondencji;
     c)    prowadzenie rejestru umów podlegających opiniowaniu przez radców prawnych;
     d)    prowadzenie rejestru spraw przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych – w wersji
          elektronicznej;
     e)    prowadzenie rejestru spraw w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym – w wersji
          elektronicznej;
     f)     przygotowywanie projektów pism na zlecenie i pod nadzorem radców prawnych, Rzeczników
          Dyscyplinarnych, Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej i przewodniczących składów
          orzekających;
     g)    pomoc w kompletowaniu pism na zlecenie i pod nadzorem radców prawnych;
     h)   dokonywanie zamówień na potrzeby pracowników zatrudnionych w jednostce;
      i)    archiwizowanie dokumentów w jednostce;
      j)   protokołowanie czynności z udziałem Rzeczników Dyscyplinarnych i Komisji na zlecenie i pod
          nadzorem Rzeczników Dyscyplinarnych, Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej
          i przewodniczących składów orzekających;
2)   obsługę administracyjną w zakresie spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, w tym
     w szczególności:
     a)    prowadzenie rejestru spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej – w wersji
          elektronicznej,
     b)    archiwizowanie dokumentów na zlecenie i pod nadzorem Dyrektora Gabinetu Rektora;
 
WYMAGANIA:
1)   wykształcenie wyższe (preferowane prawo lub administracja),
2)   znajomość pakietu Ms-Office,
3)   terminowość i dokładność w realizacji zadań,
4)   umiejętność pracy w zespole i z interesantami,
5)   samodzielność i odpowiedzialność,
6)   znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.    CV i list motywacyjny;
2.    Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
3.    Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
     zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
     2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
     (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, pokój 8 w zamkniętej kopercie z imieniem
i nazwiskiem oraz dopiskiem „Rekrutacja – Biuro Prawne” lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa 15.03.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Prawne
Wytworzył:
mgr Izabela Bagińska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.03.2021
Data publikacji:
08.03.2021 15:35
Data aktualizacji:
08.03.2021 15:35
Liczba wyświetleń:
607
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument