UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE REKTORA

Strona została usunięta dnia: 4 marzec, 2021 - 15:37
 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
 W BIURZE REKTORA
 
 Miejsce pracy: Olsztyn, BIURO REKTORA
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in.:
-    obsługę administracyjną Dyrektora Gabinetu Rektora,
-    organizację oraz obsługę zebrań i spotkań Dyrektora Gabinetu Rektora,
-    obsługę administracyjną Rady Uczelni (protokołowanie posiedzeń i przygotowywanie materiałów
     na posiedzenia Rady, rozliczanie delegacji członków Rady spoza Uczelni),
-    opracowywanie aktów prawnych wydawanych przez Rektora we współpracy z autorami projektów
     i radcami prawnymi,
-    monitorowanie i aktualizacja struktury organizacyjnej Uniwersytetu,
-    przygotowanie dokumentacji i pism w swoim zakresie działania oraz ich archiwizacja, zgodnie z instrukcją
     kancelaryjną i archiwalną;
-    prowadzenie rejestru i ewidencji określonych odrębnymi przepisami.
 
WYMAGANIA:
-    wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne lub prawnicze),
-    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
-    znajomość pakietu MS-Office (Word, Excel),
-    znajomość struktury organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
-    znajomość zasad tworzenia przepisów prawnych,
-    znajomość zasad prowadzenia i obiegu dokumentacji kancelaryjnej i archiwalnej oraz RODO
-    umiejętność pracy w zespole i z interesantami (otwartość, uprzejmość, komunikatywność),
-    terminowość i dokładność w realizacji zadań,
-    doświadczenie w pracy administracyjnej,
-    samodzielność i odpowiedzialność,
-    otwartość na zmiany i rozwój własny.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje.
3. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
    zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
    z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
    takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, pokój 8 w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem „Rekrutacja – Biuro Rektora” lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa 12.03.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.03.2021
Data publikacji:
04.03.2021 15:36
Data aktualizacji:
04.03.2021 15:37
Liczba wyświetleń:
629
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument