UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

Strona została usunięta dnia: 4 marzec, 2021 - 13:40
 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
W DZIEKANACIE WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT 
 
 Miejsce pracy: Olsztyn, DZIEKANAT WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę  
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
 ·   prowadzenie spraw oraz dokumentacji dotyczącej studiów niestacjonarnych i częściowo
    stacjonarnych,
·     obsługa administracyjna studentów,
·     sporządzanie pism, analiz i sprawozdań dot. toku studiów i procesu kształcenia,
·     obsługa systemów informatycznych, w tym systematyczna weryfikacja danych w USOS,
·     prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z zakresu obowiązków,
·     archiwizacja dokumentacji.
 
WYMAGANIA: 
·     wykształcenie wyższe,
·     umiejętność obsługi systemów informatycznych (atutem będzie znajomość USOS),
·     umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
·     znajomość zasad prowadzenia i obiegu dokumentacji kancelaryjnej i archiwalnej oraz RODO,
·     znajomość języka obcego (wskazany j. angielski),
·     umiejętność pracy w zespole i ze studentami (uprzejmość, komunikatywność),
·     odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność i dokładność w realizacji zadań,
·     umiejętność organizacji pracy pod presją czasu i przy spiętrzeniu zadań,
·     dyspozycyjność, otwartość na zmiany,
·     mile widziane doświadczenie pracy w dziekanacie lub związane z ww. zakresem obowiązków.
  
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
3. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
    rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
    kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
    osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
    95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa 16.03.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wytworzył:
prof. dr hab. Urszula Czarnik
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.03.2021
Data publikacji:
04.03.2021 13:40
Data aktualizacji:
04.03.2021 13:40
Liczba wyświetleń:
532
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument