UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNCYH

Strona została usunięta dnia: 3 marzec, 2021 - 13:14
 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNCYH
 
MIEJSCE PRACY: OLSZTYN, UWM, DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
CZAS PRACY: Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 
GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU:
§  przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
   w tym: sporządzanie specyfikacji warunków zamówienia, ogłoszeń, umów,
§  udział w pracach Komisji Przetargowej,
§  sporządzanie protokołów wraz z załącznikami z postępowań o udzielenie zamówienia
   publicznego oraz innych pism związanych z postępowaniem,
§  współudział w administrowaniu stroną internetową Działu (zamieszczanie na stronie
   internetowej działu informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
   publicznego).
 
WYMAGANIA:
§  wykształcenie wyższe, prawnicze lub ukończone studia wyższe i dodatkowo studia
   podyplomowe z zakresu zamówień publicznych. Ukończone szkolenia z zakresu zamówień
   publicznych,
§  min. 3 letnie doświadczenie przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych
   (przygotowywanie SWZ, zamieszczanie ogłoszeń w BZP, Dz. Urz. UE, ocena ofert,
   sporządzanie protokołu jako członek komisji przetargowej lub sekretarz),
§  praktyczne umiejętności obsługi pakietu Ms Office,
§  odporność na stres,
§  umiejętność pracy pod presją czasu,
§  wysoki poziom zdolności komunikacyjnych,
§  bardzo dobra organizacja pracy własnej,
§  samodzielność w działaniu przy jednoczesnej umiejętności pracy w zespole,
§  wysoki poziom odpowiedzialności,
§  dokładność w realizacji zadań,
§  sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
§  gotowość do podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji,
§  mile widziana umiejętność obsługi komercyjnej platformy zakupowej.
 
OFERUJEMY:
§  zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
§  możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku i atmosferze sprzyjającej uczeniu się
   - dostęp do zasobów platformy edukacyjnej (kursy, szkolenia on-line, dostęp do
   wewnątrzuczelnianego programu szkoleń i kursów, dostęp do programu rozwoju indywidualnego
   w postaci sesji doradczo/coachingowych, etc.),
§  kompleksowy onboarding (wdrożenie pracownicze),
§  benefity pracownicze,
§  atrakcje kulturalne i sportowe.
 
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
1.  CV i list motywacyjny.
2.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
3.  Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
    w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
    z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
    swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L
    nr 119, str. 1)”.
 
INNE INFORMACJE:
1.  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą
    rozpatrywane.
2.  Złożone dokumenty nie będą zwracane.
3.  Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu
    rozmowy kwalifikacyjnej.
4.  Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
    do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranych
    kandydatów.
 
CV, list motywacyjny i oświadczenie należy składać w Dziale Kadr UWM w Olsztynie przy
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 8, 10-719 Olsztyn z tytułem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych” lub w wersji elektronicznej na adres
rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl w terminie do dnia 17.03.2021 r.
 
Po weryfikacji nadesłanych dokumentów, UWM w Olsztynie wezwie wybranych kandydatów do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
 
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Zamówień Publicznych
Wytworzył:
mgr inż. Marek Jastrzębski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.03.2021
Data publikacji:
03.03.2021 13:14
Data aktualizacji:
03.03.2021 13:14
Liczba wyświetleń:
352
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument