UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIALE KADR

Strona została usunięta dnia: 2 marzec, 2021 - 12:41

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
 W DZIALE KADR
 
 
 Miejsce pracy: Olsztyn, DZIAŁ KADR
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in.:
·   administrowanie sprawami pracowniczymi, w tym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej,
·   prowadzenie sprawozdawczości statystycznej oraz oceny pracowników,
·   obsługę niezbędnych programów informatycznych wspomagających procesy zarządzania kadrami
   w uczelni
,
·   archiwizowanie dokumentacji pracowniczej.
 
WYMAGANIA:
·   wykształcenie wyższe, preferowane o profilu administracja, zarządzanie lub ekonomia,
·   pożądane byłyby ukończone studia podyplomowe lub specjalistyczne kursy z zakresu prawa
   pracy i/lub zarządzania zasobami ludzkimi,
·   mile widziane doświadczenie w pracy w służbach kadrowych.
 
Ponadto:
·   bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
·   znajomość zasad prowadzenia i obiegu dokumentacji kancelaryjnej,
·   wysoka samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
·   umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu,
·   nienaganna kultura osobista. 
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
3. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
    danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
    rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
    z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
    osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
    95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa 10.03.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
mgr Marzena Hermańska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.03.2021
Data publikacji:
02.03.2021 12:41
Data aktualizacji:
02.03.2021 12:41
Liczba wyświetleń:
737
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument