Wersja strony Sprawy socjalne z dnia 24 maj, 2013 - 11:04

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

Procedura w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika UWM w Olsztynie

 

Biuro ds. Socjalnych na wniosek kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych lub bliskich osoby zmarłej uruchamia procedurę. Wiadomość musi być sprawdzona. Nekrolog zamieszczony w prasie nie może być podstawą chyba, że został potwierdzony przez rodzinę.

Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o śmierci pracownika danej jednostki organizacyjnej powiadamiają Biuro ds. Socjalnych drogą elektroniczną (aby uniknąć błędów).

Informacja powinna zawierać:

Tytuły, imię i  nazwisko osoby zmarłej, datę śmierci , wyznanie religijne, nazwę jednostki organizacyjnej, w której była zatrudniona, stanowisko, pełnione funkcje oraz datę i godzinę rozpoczęcia ceremonii pochówku.

Biuro ds. Socjalnych na podstawie przesłanych informacji przygotowuje treść klepsydry, którą przesyła do Zakładu Poligraficznego. Następnie w dniu pogrzebu biuro informuje społeczność akademicką poprzez zawieszanie przed rektoratem tablicy z nekrologiem oraz  czarnymi flagami. Zamawiany jest również wieniec. Na szarfach wypisywana jest treść:  Ostatnie pożegnanie  Rektor, Senat, (Dziekan i Rada Wydziału lub Kanclerz) oraz społeczność akademicka UWM w Olsztynie.  Pozostałe klepsydry oraz wieniec odbierają przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o śmierci przesyłane jest również do Biura Rektora.

Decyzję odnośnie zamieszczenia w prasie lokalnej powiadomienia o śmierci pracownika Uczelni podejmuje JM. Rektor UWM. Biuro Rektora przesyła powiadomienie do prasy.

 

 

DRUKI WNIOSKÓW

 

·      Wniosek o dofinansowanie zakupu legitymacji

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Wniosek o wypłacenie tzw. wczasów turystycznych

dla pracowników

[ pobierz plik WORD ]

 

dla byłych pracowników

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dzieci

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Wniosek o przyznanie pobytu w ośrodku wypoczynkowym lub rejsu na jachcie

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Wniosek o dofinansowanie leczenia sanatoryjnego

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Wniosek o przyznanie dofinansowanie na cele kulturalne sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjne

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Wniosek o przyznanie zapomogi

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Wniosek o udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe

[ pobierz plik WORD ]

 

TABELE DOFINANSOWANIA


·      Tabele dofinansowania pomocy rzeczowej

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Tabela dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Tabela dofinansowania wypoczynku dzieci

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Tabela odpłatności za korzystanie z zakładowych obiektów socjalnych

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Tabela dofinansowania leczenia sanatoryjnego lub pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Tabela dofinansowania działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnej

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Wysokość zapomogi

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Wysokość oprocentowania oraz okresy spłat pożyczek

[ pobierz plik WORD ]


POZOSTAŁE DRUKI

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWYCH OBIEKTÓW SOCJALNYCH

·      Regulamin korzystania z zakładowych obiektów socjalnych

[ pobierz plik WORD ]

 

·      Wykaz zakładowych obiektów socjalnych UWM

[ pobierz plik WORD ]

 

Zdjęcia Ośrodka SZĄBRUK SIŁA

                    otoczenie   domek   kuchnia   pokój   sypialnia

Plan Ośrodka

Zdjęcia Ośrodka BAŁDY

 budynek    wejście    obejście    pokój     kuchnia

 

 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych
Wytworzył:
mgr inż. Jerzy Brzóska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
08.04.2008
Data publikacji:
08.04.2008 08:13
Data aktualizacji:
17.07.2020 14:20
Liczba wyświetleń:
241958
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument