UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ADMINISTRATORA OBIEKTÓW W DZIALE OBSŁUGI OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH

Strona została usunięta dnia: 26 luty, 2021 - 21:14
 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI ADMINISTRATORA OBIEKTÓW W DZIALE OBSŁUGI OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW:
   administrowanie wyznaczonymi nieruchomościami należącymi do Uniwersytetu Warmińsko-
   Mazurskiego w Olsztynie,
   nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem administrowanych obiektów w zakresie infrastruktury
   technicznej, utrzymaniem porządku w obiekcie i w jego otoczeniu,
   współpraca z poszczególnymi jednostkami uczelni w celu utrzymania w pełnej sprawności
   administrowane obiekty,
   obsługa oraz nadzór nad sprzętem audiowizualnym i komputerowym należącym do Działu
   znajdującym się na wyposażeniu administrowanych obiektów (aule ogólnowydziałowe,
   ogólnouczelniane),
   inne prace związane z funkcjonowaniem Działu,
   wykonywanie innych poleceń kierownika Działu wynikających z działalności organizacyjnej
   jednostki.
 
WYMAGANIA:
  wykształcenie średnie lub wyższe
  dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
  wiedza ogólna i znajomość z zakresu obsługi sprzętu komputerowego i audiowizualnego
  umiejętność organizowania pracy własnej, współdziałania i pracy w zespole,
  wymagane cechy osobowości: komunikatywność, samodzielność i odpowiedzialność, sumienność,
   systematyczność i dokładność w realizacji zadań, otwartość na zmiany i rozwój własny.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
3. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
    2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
    (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa 05.03.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
DZIAŁ OBSŁUGI OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH
Wytworzył:
mgr inż. Sławomir Kokoszko
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.02.2021
Data publikacji:
26.02.2021 21:14
Data aktualizacji:
26.02.2021 21:14
Liczba wyświetleń:
649
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument