UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W WYDAWNICTWIE

Strona została usunięta dnia: 26 luty, 2021 - 21:08
 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 
ZATRUDNI PRACOWNIKA W WYDAWNICTWIE
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Wydawnictwo
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW:
·   wykonywanie zadań związanych z realizacją polityki uczelni w zakresie opracowania
   i przygotowania treści naukowych do opublikowania i rozpowszechniania przez wydawnictwo;
·   skład i łamanie tekstów w różnym układzie graficznym w używanych w wydawnictwie programach
   i przygotowywanie ich do druku (wprowadzanie korekt redakcyjnych i technicznych,
   projektowanie układu graficznego strony według przyjętych zasad edytorskich, sporządzanie
   erraty);
·   przygotowanie publikacji zgodnie z ustaleniami redakcyjnymi i wymogami edytorskimi;
·   przygotowanie publikacji w zakresie formatu, oprawy, liczby arkuszy oraz kolorystyki
   i umiejscowienia elementów graficznych zgodnie z warunkami umowy wydawniczej;
·   upowszechnianie publikacji poprzez przygotowywanie i przesyłanie plików do zamieszczenia
   na stronie internetowej oraz w bazach i serwisach abstraktowych itp.;
·   przygotowanie, korekta i opracowanie techniczne materiału graficznego do druku zgodnie
   z obowiązującymi wymogami technicznymi oraz graficzne opracowanie okładek.
 
WYMAGANIA:
1.  Kwalifikacje formalne i doświadczenie zawodowe:
      •  Wykształcenie  średnie lub wyższe
      •  doświadczenie na stanowisku specjalistycznym w obszarze składu komputerowego
       i przygotowania graficznego (minimum 2 lata lub przygotowanych do druku 10 monografii
       o charakterze naukowym lub popularnonaukowym),
2.  Pracownik ubiegający się o zatrudnienie powinni legitymować się umiejętnościami:
      •  obsługi specjalistycznych programów informatycznych wykorzystywanych w procesie składu,
      łamania i przygotowania graficznego (InDesign, Photoshop, Corel Draw, Illustrator itp.)
      •  komputerowymi (w tym w zakresie edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp.)
      •  podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
      •  współdziałania i pracy w zespole
      •  organizowania pracy własnej
      •  działania pod wpływem stresu i presją czasu
      •  zdolność koncentracji uwagi
      •  logicznego myślenia
      •  przygotowania e-booków
      •  obsługi stron internetowych
      •  wiedzą z zakresu technologii poligrafii i papiernictwa oraz edytorstwa i nauki o książce
3.    Wymagane cechy osobowościowe:
      •  komunikatywność,
      •  zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
      •  samodzielność i odpowiedzialność,
      •  sumienność i dokładność,
      •  otwartość na zmiany i rozwój własny. 
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
3. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
    2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
    (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa 15.03.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydawnictwo
Wytworzył:
mgr Aurelia Grejnej
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.02.2021
Data publikacji:
26.02.2021 21:08
Data aktualizacji:
26.02.2021 21:08
Liczba wyświetleń:
599
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument