Nr 16/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 217/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 16/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 lutego 2021 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 217/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 217/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Biogospodarki i Energii
Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2021 r.
do 31 grudnia 2024 r. pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 „1) przedstawiciele środowiska naukowego:
       a)  prof. dr hab. inż. Marcin Dębowski,
       b)  prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski,
       c)  prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński,
       d)  dr Michał Krzykowski,
       e)  dr inż. Wojciech Miąskowski,
       f)   dr Ewelina Olba-Zięty”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.02.2021
Data publikacji:
25.02.2021 20:56
Data aktualizacji:
10.03.2021 15:08
Liczba wyświetleń:
70
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec16_2021.pdf45 KB