Nr 21/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie określenia wzorów zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego funkcjonujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 21/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 lutego 2021 roku
 
w sprawie określenia wzorów zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego funkcjonujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), zarządzam, co następuje: 
 
§ 1
Wprowadza się następujące wzory zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego funkcjonujących na  Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:
1)  wzór zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego
    Zarządzenia,
 
2)  wzór zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego, stanowiący Załącznik nr 2
    do niniejszego Zarządzenia.
 
 § 2
Zawiadomienia, sporządzone zgodnie z wzorami, o których mowa w § 1, przekazywane są do jednostki właściwej ds. kadr w terminie nie przekraczającym 14  dni  od  daty podjęcia uchwały
o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego przez właściwą Radę Naukową Dyscypliny.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
16.02.2021
Data publikacji:
23.02.2021 08:17
Data aktualizacji:
23.02.2021 08:18
Liczba wyświetleń:
50
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz21_2021.pdf44.22 KB
Zal1Zarz21_2021.pdf40.13 KB
Zal2Zarz21_2021.pdf42.21 KB