Nr 19/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych

 
Zarządzenie Nr 19/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 lutego 2021 roku
 
w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do  Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.),
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin studiów podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc Regulamin studiów podyplomowych wprowadzony Uchwałą Nr 529 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
15.02.2021
Data publikacji:
23.02.2021 07:22
Data aktualizacji:
23.02.2021 07:22
Liczba wyświetleń:
27
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz19_2021.pdf37.71 KB
ZalZarz19_2021.pdf704.25 KB