Nr 16/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jako

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 16/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia  12 lutego 2021 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, Zadanie 11. „Moduł 2. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM w Olsztynie”
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00- Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich
Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, Zadanie 11.
„Moduł 2. „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją dla studentów/ek UWM w Olsztynie”, wprowadzonym
Zarządzeniem nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca
2020 roku, § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Proces rekrutacji Uczestników/czek Projektu w ramach Zadania 11 odbędzie się pięciokrotnie
      w okresie realizacji projektu.”
 
§ 2
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
12.02.2021
Data publikacji:
19.02.2021 17:14
Data aktualizacji:
19.02.2021 17:18
Liczba wyświetleń:
27
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz16_2021.pdf46.69 KB