Nr 15/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, kart SIM oraz modemów internetowych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Zarządzenie Nr 15/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lutego 2021 roku
 
w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, kart SIM
oraz modemów internetowych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.),
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, kart SIM oraz modemów internetowych przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.
 
§ 4
1. Traci moc Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów
   komórkowych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków
   statutowych, badań własnych i dydaktyki.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
10.02.2021
Data publikacji:
16.02.2021 14:09
Data aktualizacji:
16.02.2021 14:09
Liczba wyświetleń:
190
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz15_2021.pdf43.79 KB
Zarz15Regulamin.pdf212.31 KB
Zal1doRegulaminu_Zarz15.pdf43.5 KB
Zal2doRegulaminu_Zarz15.pdf46.43 KB
Zal3doRegulaminu_Zarz15.pdf34.41 KB