UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE REKTORA

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
W BIURZE REKTORA
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Biuro Rektora
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW:
·    zapewnienie właściwego funkcjonowania sekretariatu Prorektora,
·    organizacja oraz obsługa zebrań i spotkań Prorektora,
·    organizacja wyjazdów służbowych Prorektora,
·    przygotowanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizacja, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
   i archiwalną;
·    prowadzenie rejestru i ewidencji określonych odrębnymi przepisami.
 
WYMAGANIA:
·    wykształcenie wyższe,
·    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
·    znajomość pakietu MS-Office (Word, Excel),
·    znajomość zasad prowadzenia i obiegu dokumentacji kancelaryjnej i archiwalnej oraz RODO,
·    umiejętność pracy w zespole i z interesantami (otwartość, uprzejmość, komunikatywność),
·    terminowość i dokładność w realizacji zadań,
·    doświadczenie w pracy administracyjnej, w okresie nie późniejszym niż 3 ostatnie lata,
·    samodzielność i odpowiedzialność,
·    otwartość na zmiany i rozwój własny.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
3. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
    2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
    (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa 23.02.2021 r. o godzinie 14:00.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
16.02.2021
Data publikacji:
16.02.2021 10:43
Data aktualizacji:
16.02.2021 10:43
Liczba wyświetleń:
606
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument