Nr 12/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-2024

Decyzja Nr 12/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 lutego 2021 roku
 
w sprawie powołania Wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich
na Wydziale Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-2024
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 10 ust. 2 Regulaminu oceny
nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Nr 100/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Rady Dziekańskiej powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-2024, w składzie:
  1) Przewodnicząca – prof. dr hab. Iwona BOGACKA,
Członkowie:
  2) prof. dr hab. Agnieszka PIOTROWICZ-CIEŚLAK,
  3) prof. dr hab. Nina SMOLIŃSKA,
  4) dr hab. Dorota JUCHNO, prof. UWM,
  5) dr hab. Monika SZCZECIŃSKA, prof. UWM,
  6) dr hab. Justyna MOŻEJKO-CIESIELSKA,
  7) dr Ewa FIEDOROWICZ,
  8) dr Monika ŚLIPIKO,
  9) mgr inż. Dorota FILIPIAK – przedstawiciel związków zawodowych,
10)  przedstawiciel samorządu doktorantów,
11)  przedstawiciel samorządu studenckiego.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Rektor 

dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
09.02.2021
Data publikacji:
15.02.2021 14:28
Data aktualizacji:
15.02.2021 14:29
Liczba wyświetleń:
57
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec12_2021.pdf53.14 KB