Nr 11/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2019-2022

Decyzja Nr 11/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 lutego 2021 roku
 
w sprawie powołania Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
w Olsztynie na kadencję 2019-2022
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), w związku z § 2 pkt 2.3.3 Regulaminu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych z dnia 1 września 2019 roku, stanowi się, co następuje:
 
§ 1 
Powołuję Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję
2019-2022 w następującym składzie:
  
1)   dr inż. Jarosław Sarnowski – Urząd Marszałkowski w Olsztynie
2)   Dariusz Sargalski - Urząd Marszałkowski w Olsztynie
3)   mgr Janusz Moszczyński– Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
4)   mgr Jolanta Kończal – Kuratorium Oświaty w Olsztynie
5)   mgr inż. Małgorzata Micińska-Wąsik – Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
     w Olsztynie
6)   mgr Cezary Antczak – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie
7)   mgr Dariusz Jarosiński – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie
8)   mgr inż. Marcin Bąk – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie
9)   mgr inż. Janusz Magdaleński – Okręgowa Inspekcja Pracy w Olsztynie
10) mgr Katarzyna Kaczmarek – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie
11) mgr Monika Walasz – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie
12) mgr Elżbieta Jankowska – Bank Polskiej Spółdzielczości SA w  Olsztynie
13) dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek – Stowarzyszenie Naukowe Inżynierów i Techników Rolnictwa
      w Olsztynie
14) mgr Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka – Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie
15) mgr inż. Dariusz Wasiela – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni
      w Olsztynie
16) mgr Paulina Świtaj-Sieklucka – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni
      w Olsztynie
17) mgr Teresa Kujawska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
Blok Agrobiznesu – Wydział Nauk Ekonomicznych UWM
18) dr inż. Zbigniew Nasalski – Katedra Konkurencyjności Gospodarki
19) dr inż. Marek Garbowski – Katedra Finansów
20) dr inż. Adam Pawlewicz – Katedra Agrotechnologii, i Agrobiznesu  
Blok Mechanizacji rolnictwa – Wydział Nauk Technicznych UWM
21) prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz – Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań
22)  prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka – Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań
23)  dr hab. inż. Bronisław Kolator, prof. UWM – Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów  i Maszyn
24)  dr hab. inż. Zdzisław Kaliniewicz, prof. UWM – Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań 
Blok Produkcji roślinnej Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM
25) dr hab.  inż. Marzenna Olszewska – Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu
26) dr hab. inż. Marta Kostrzewska – Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa
27) dr hab. inż. Arkadiusz Stępień – Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa
28) dr inż. Mariusz Nietupski – Katedra Fitopatologii, Entomologii i Diagnostyki Molekularnej 
Blok Produkcji zwierzęcej – Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM
29) prof. dr hab. inż. Zenon Nogalski – Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka
30) dr inż. Dorota Bugnacka – Katedra Hodowli Trzody Chlewnej 
Blok Gastronomia – Wydział Nauki o Żywności UWM
31) dr hab. inż. Jan Kłobukowski – Katedra Żywienia Człowieka
32) dr hab. inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM – Katedra Żywienia Człowieka 
Blok Architektura krajobrazu – Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM
33) dr inż. Marta Akińcza – Katedra Architektury Krajobrazu
34) dr inż. arch. Wiesława Gadomska – Katedra Architektury Krajobrazu 
Blok Weterynaria Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM
35) dr hab. Mirosław Michalski – Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych,
36) prof. dr hab. Sławomir Gonkowski – Katedra Fizjologii Klinicznej
37) dr n. wet. Katarzyna Żarczyńska – Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką 
Blok Technologia żywności – Wydział Nauki o Żywności
38) prof. dr hab. inż. Iwona Konopka – Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
39) dr hab. Wacław Mozolewski, prof. UWM – Katedra Technologii i Chemii Mięsa 
Blok Leśnictwo Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
40) dr inż. Anna Zawadzka – Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu
41) dr inż. Ernest Bielinis – Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu 
 
§ 2 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
09.02.2021
Data publikacji:
15.02.2021 14:19
Data aktualizacji:
15.02.2021 14:21
Liczba wyświetleń:
33
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec11_2021.pdf128.38 KB