Nr 277 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 64 m. Olsztyn

 

 

UCHWAŁA Nr 277
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 64 m. Olsztyn

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 2, pkt.3a Statutu Uniwersytetu, Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy pl. Jedności Słowiańskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 37/2, 38, 35/5 (obręb 64 m. Olsztyn) o łącznej powierzchni 0,1036 ha, zabudowanych budynkiem o powierzchni użytkowej 725 m2 oraz budynkami pomocniczymi (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2008
Data publikacji:
31.03.2008 13:30
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:46
Liczba wyświetleń:
2783
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument