Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii

 

Decyzja Nr 84/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2016 roku
 
 
w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich
na Wydziale Biologii i Biotechnologii
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii na kadencję 2016-2020, w składzie:
1)   Przewodniczący - prof, dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
Członkowie:
2)   prof, dr hab. Maria DYNOWSKA,
3)   prof, dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI,
4)   prof, dr hab. Genowefa KOTWICA,
5)   prof, dr hab. Lesław LAHUTA,
6)   dr Dorota JUCHNO,
7)   dr Sylwia LEW,
8)   dr Paweł LORO - przedstawiciel NSZZ „Solidarność",
9)   mgr inż. Dorota FILIPIAK - przedstawiciel ZNP,
10) mgr Marcin MARTYNIAK - przedstawiciel doktorantów,
11) Michał PUCHALSKI - przedstawiciel studentów.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
12.12.2016
Data publikacji:
08.02.2021 11:07
Data aktualizacji:
08.02.2021 11:07
Liczba wyświetleń:
50
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument