Nr 278 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej

 

 

UCHWAŁA Nr 278
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej.

§ 1

Działając na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat wyraża zgodę na utworzenie Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej jako jednostki ogólnouczelnianej, mającej na celu integrację działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i reaktywacji tradycyjnych surowców oraz technologii ich przetwarzania w kierunku otrzymywania żywności tradycyjnej i regionalnej.

§ 2

Do zadań Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej należało będzie przede wszystkim prowadzenie: badań naukowych, edukacja oraz tworzenie warunków do produkcji żywności naturalnej i tradycyjnej (opartej o tradycyjne surowce i techniki przetwarzania).

§ 3

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Centrum sprawować będzie właściwy Prorektor.

§ 4

Zasady funkcjonowania Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej określi Regulamin zatwierdzony przez Rektora.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

 
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2008
Data publikacji:
31.03.2008 13:19
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:45
Liczba wyświetleń:
3112
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument