UCHWAŁA Nr 280 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji

 

 

UCHWAŁA Nr 280
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Priorytet 1. Oś priorytetowa: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.1. „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”.

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4b) ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami:

·         Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku (lider konsorcjum),

·         Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa w Warszawie,

·         Politechnika Wrocławska.

§ 2

Konsorcjum powołuje się w celu przygotowania, realizacji oraz końcowego rozliczenia projektu badawczego „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Priorytet 1. Oś priorytetowa: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.1. „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.03.2008
Data publikacji:
31.03.2008 13:13
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:35
Liczba wyświetleń:
2493
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument