Wersje strony Nr 49 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2019-2020

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.