Nr 279 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum Marker-Assisted Selection in Bulls (MASinBULL)

 

 

UCHWAŁA Nr 279
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum Marker-Assisted Selection in Bulls (MASinBULL).

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4b) ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami:

·         Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach,

·         Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o. o. w Bydgoszczy,

·         Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

§ 2

Konsorcjum powołuje się w celu:

1.     przygotowania, realizacji oraz końcowego rozliczenia projektu badawczego pt.: „System szacowania genotypowej wartości hodowlanej buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oparty na wykorzystaniu Polskiego Banku DNA Buhajów oraz mikromacierzy jednonukleotydowych polimorfizmów”,

2.     wspólnego wspierania innych inicjatyw badawczych z zakresu genetycznego doskonalenia bydła przy użyciu metod genetyki molekularnej, genomiki i genetyki populacji, powiązanych z realizacją projektu badawczego określonego w ust. 1,

3.     wspólnego działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań określonych ust. 1 i 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2008
Data publikacji:
31.03.2008 12:48
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:44
Liczba wyświetleń:
3038
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument