Nr 3/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 149/2019 z dnia 20 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na okres do 31 grudnia 2021 r.

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 3/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 stycznia 2021 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 20 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na okres do 31 grudnia 2021 r.
 
Działając na podstawie § 15 ust. 5 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§1
1.    W § 1 Decyzji Nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    20 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na okres
    do 31 grudnia 2021 r. dokonuje się następujących zmian:
      1)  pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) dr hab. Jakub Jan Zięty, prof. UWM",
      2)  pkt 20 otrzymuje brzmienie: „20) przedstawiciel doktorantów",
      3)  dodaje się pkt 21 w brzmieniu: „21) dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM",
      4)  dodaje się pkt 22 w brzmieniu: „22) dr hab. Adam Zienkiewicz".
2.    Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne,
     przedstawia się następująco:
      1)  prof, dr hab. Piotr Wacław Krajewski
      2)  dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM
      3)  dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UWM
      4)  dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM
      5)  dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM
      6)  dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
      7)  dr hab. Justyna Karaźniewicz, prof. UWM
      8)  dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM
      9)  dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM
    10) dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM
    11) dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
    12) dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM
    13) dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM
    14) dr hab. Denis Solodov, prof. UWM
    15) dr hab. Jarosław Adam Szczechowicz, prof. UWM
    16) dr hab. Krystyna Jolanta Szczechowicz, prof. UWM
    17) dr hab. Elżbieta Zębek, prof. UWM
    18) dr hab. Jakub Jan Zięty, prof. UWM
    19) dr hab. Dorota Beata Lis-Staranowicz
    20)  dr hab. Marek Zbigniew Salamonowicz
    21)  dr hab. Adam Zienkiewicz
    22)  przedstawiciel doktorantów.
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.01.2021
Data publikacji:
22.01.2021 14:50
Data aktualizacji:
22.01.2021 14:50
Liczba wyświetleń:
203
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr3.pdf68.7 KB