Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 stycznia 2021 roku
 
w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie
 

Na podstawie § 17 ust. 4 oraz § 35 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), zarządzam, co następuje:
 

§1

  1. Na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na wniosek Dziekana Wydziału, tworzy się jednostkę pomocniczą pod nazwą Zakład do spraw opiniowania, do którego zadań należy działalność usługowa polegająca na sporządzaniu kompleksowych opinii dla sądów, prokuratur i policji.
  2. Zadania, o których mowa w ust. 1, oraz obsługę administracyjną Zakładu do spraw opiniowania będą realizować pracownicy Wydziału Lekarskiego, zatrudnieni w Katedrze Patomorfologii
    i Medycyny Sądowej, zgodnie z wnioskiem Dziekana. 

§2

  1. Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Lekarskiego i Kanclerzowi.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

  

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.01.2021
Data publikacji:
12.01.2021 08:42
Data aktualizacji:
12.01.2021 08:42
Liczba wyświetleń:
83
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz1_2021.pdf333.43 KB