Nr 206/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 206/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2020 roku
 
w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4  Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami) oraz § 20 ust. 3 i § 20 Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wprowadzonego Decyzją Nr 44/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, stanowi się, co następuje: 
 
§ 1
Powołuję Radę Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., w następującym składzie:
  1)    Przewodniczący – dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM,
  2)    Członkowie Rady:
       a)   prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,
       b)   dr hab. Mariola GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA, prof. UWM,
       c)   dr Renata ROZBICKA,
       d)   Zuzanna PRZEWODOWSKA,
       e)   Maciej SIKORSKI,
       f)    Piotr WAŁEJKO.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.12.2021
Data publikacji:
08.01.2021 13:31
Data aktualizacji:
08.01.2021 13:46
Liczba wyświetleń:
41
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec206.pdf350.85 KB