Nr 215/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2020-2024

 DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Decyzja Nr 215/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2020 roku
 
w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2020-2024
 
Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 494 Senatu  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami) oraz § 9 ust. 2 i 3 Zarządzenia Nr 74/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowi się, co następuje:
 
§1
Powołuje się zespoły ds. przeglądu warunków pracy na kadencję 2020-2024 w składzie określonym
w załączniku do niniejszej decyzji.
 
§2
Zespoły do spraw przeglądu warunków pracy zobowiązane są niezwłocznie po zakończeniu przeglądu złożyć sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2020
Data publikacji:
07.01.2021 13:48
Data aktualizacji:
07.01.2021 13:49
Liczba wyświetleń:
102
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalDec215.pdf191.57 KB