Nr 116/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na rok 2021

 
ZARZĄDZENIE  Nr 116/2020 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2020 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na rok 2021
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie( ze zm.), oraz rozdz. I pkt 5 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.),
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdzam, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, plany finansowe:
1)   wydziałów,
2)   jednostek ogólnouczelnianych,
3)   administracji centralnej.
 
§ 2
1.  Realizację planów powierzam Dziekanom, Kanclerzowi i kierownikom jednostek
    ogólnouczelnianych.
2.  Nadzór nad realizacją planów powierzam Prorektorowi ds. rozwoju i polityki finansowej.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.12.2020
Data publikacji:
07.01.2021 09:26
Data aktualizacji:
07.01.2021 12:32
Liczba wyświetleń:
44
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz116.pdf346.67 KB