UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w Katedrze Pediatrii Klinicznej

Strona została usunięta dnia: 4 styczeń, 2021 - 09:42
  
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA
w Katedrze Pediatrii Klinicznej
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Pediatrii Klinicznej
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
   prowadzenie spraw administracyjnych i finansowych Katedry,
   przygotowanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizacja zgodnie z instrukcją kancelaryjną
   i archiwalną,
   przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem dydaktyki oraz prac badawczych,
   monitorowanie projektów statutowych Katedry,
   przygotowywanie i koordynacja planów zajęć w Katedrze,
   obsługa bieżących spraw studentów oraz  pracowników Katedry,
   obsługa, aktualizacja i koordynacja strony internetowej Katedry,
   współpraca z innymi jednostkami.
 
WYMAGANIA:
   wykształcenie wyższe,
   znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
   doświadczenie w pracy biurowej,
   umiejętność pracy w zespole,
   zaangażowanie w pracę, empatia, kreatywność,
   umiejętność komunikacji,
   odpowiedzialność, punktualność i terminowość pracy
   skrupulatność, dokładność z elementami pedantyczności i rzetelność  w wykonywaniu
   obowiązków,
   samodzielność,
   dobra znajomość pakietu Ms Office i podstawowych programów oraz biegła obsługa komputera,
   chęć rozwoju osobistego.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
     zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
     2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
     (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 11.01.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
Dział Kadr
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.01.2021
Data publikacji:
04.01.2021 09:42
Data aktualizacji:
04.01.2021 09:42
Liczba wyświetleń:
636
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument