Nr 213/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 32/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Muzyczne

Strona została usunięta dnia: 30 grudzień, 2020 - 20:03

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 213/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki Muzyczne
 
 
Działając na podstawie §15 ust. 6 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Z dniem 31 grudnia 2020 r. odwołuję z funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej
    Dyscypliny Sztuki Muzyczne dr. hab. Jana Połowianiuka, prof. UWM.
2.  W § 1 Decyzji Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    12 marca 2020 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady
    Naukowej Dyscypliny Sztuki Muzyczne ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     „1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. powołuję dr. hab. Adama Mieczykowskiego, prof. UWM
          do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Sztuki
          Muzyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie:
1)   w zakresie § 1 ust. 1 z dniem 31 grudnia 2020 r.
2)   w zakresie § 1 ust. 2 z dniem 1 stycznia 2021 r.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.12.2020
Data publikacji:
30.12.2020 20:03
Data aktualizacji:
30.12.2020 20:03
Liczba wyświetleń:
12
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec213.PDF331.03 KB