Nr 112/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 28 grudzień, 2020 - 10:31
 DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
ZARZĄDZENIE  Nr 112/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2020 roku
 
w sprawie przekształceń na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 41 ust. 1-2, § 35 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1. Na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie, w strukturze organizacyjnej Wydziału dokonuje się następujących zmian:
    1)   z dniem 31 grudnia 2020 roku likwiduje się:
        a)   Katedrę Informatyki i Badań Operacyjnych,
        b)   Katedrę Multimediów i Grafiki Komputerowej,
        c)   Katedrę Fizyki Relatywistycznej,
        d)   Katedrę Matematyki Stosowanej,
        e)   Ośrodek Informatyczno-Sieciowy;
    2)   z dniem 1 stycznia 2021 r. tworzy się Katedrę Informatyki Stosowanej i Modelowania
         Matematycznego.
2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1 w skład struktury organizacyjnej Wydziału Matematyki
    i Informatyki
wchodzą:
     1)   Katedra Algebry i Geometrii,
     2)   Katedra Analizy i Równań Różniczkowych,
     3)   Katedra Analizy Zespolonej,
     4)   Katedra Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki,
     5)   Katedra Metod Matematycznych Informatyki
     6)   Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego.
3. Pracownicy likwidowanych jednostek, z dniem 1 stycznia 2021 r., stają się pracownikami
   jednostek organizacyjnych zgodnie z wnioskiem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki.
 
 
§ 2
1. Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki
    oraz Kanclerzowi.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
  
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.12.2020
Data publikacji:
23.12.2020 10:46
Data aktualizacji:
28.12.2020 10:31
Liczba wyświetleń:
137
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument