Nr 193 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności gruntów położonych w obr. ew. nr 160 m. Olsztyn

 

 

UCHWAŁA Nr 193

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 160 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę
na dokonanie zamiany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 2/68 (obręb 160 m. Olsztyn) o powierzchni 936 m2, na prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 2/160 (obręb 160 m. Olsztyn) o powierzchni 533 m2 na podstawie rozliczenia finansowego pomiędzy stronami zamiany. Nieruchomości będące przedmiotem zamiany przeznaczone są zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

(wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały)

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny zamienianych nieruchomości jest ich wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, a powstałą różnicę uiści Strona zamiany.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zamiany i rozliczeń, o których mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące z zamiany nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
18.09.2007 09:59
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:39
Liczba wyświetleń:
3019
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument