Nr 103/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

ZARZĄDZENIE  Nr 103/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 grudnia 2020 roku
 
w sprawie przekształceń na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 41 ust. 1-2, § 35 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie, w strukturze organizacyjnej Wydziału dokonuje się następujących
    zmian:
    1)   z dniem 31 grudnia 2020 roku likwiduje się:
         a)  Katedrę Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska;
         b)  Katedrę Chemii Środowiska;
         c)  Katedrę Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu;
         d)  Katedrę Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni;
         e)  Katedrę Gleboznawstwa i  Rekultywacji Gruntów;
         f)   Katedrę Mikrobiologii;
         g)  Katedrę Agroekosystemów;
         h)  Katedrę Ogrodnictwa;
2)   z dniem 1 stycznia 2021 roku tworzy się:
     a)  Katedrę Chemii Rolnej i Środowiskowej – na bazie likwidowanych katedr, o których mowa
         w pkt 1 lit. a oraz b;
     b)  Katedrę Agrotechnologii i Agrobiznesu – na bazie likwidowanych katedr, o których mowa
         w pkt 1 lit. c oraz d;
     c)   Katedrę Gleboznawstwa i Mikrobiologii – na bazie likwidowanych katedr, o których mowa
         w pkt 1 lit. e oraz f;
     d)  Katedrę Agroekosystemów i Ogrodnictwa – na bazie likwidowanych katedr, o których
         mowa w pkt 1 lit. g oraz h;
3)   z dniem 1 stycznia 2021 zmienia się nazwę:
     a)  Katedry Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska
         na Katedrę Gospodarki Wodnej i Klimatologii;
     b)  Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa
          na Katedrę Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców.
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1, z dniem 1 stycznia 2021 roku, strukturę Wydziału
    Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
    który na podstawie Zarządzenia Rektora Nr 99/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku,  z dniem
     1 stycznia 2021 roku zmienia nazwę na Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, tworzą:
      1)   Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa;
      2)   Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu; 
      3)   Katedra Architektury Krajobrazu;
      4)   Katedra Chemii;
      5)   Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej;
      6)   Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej;
      7)   Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców;
      8)   Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii;
      9)   Katedra Gospodarki Wodnej i Klimatologii;
    10) Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu;
    11) Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny.
3.  Pracownicy likwidowanych katedr stają się, z dniem 1 stycznia 2021 r., pracownikami
    nowoutworzonych jednostek według zasad określonych w ust. 1 pkt 2.
 
§ 2
1.   Realizację Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Kształtowania Środowiska
     i Rolnictwa oraz Kanclerzowi.
2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.12.2020
Data publikacji:
12.12.2020 10:17
Data aktualizacji:
14.12.2020 09:30
Liczba wyświetleń:
329
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz103.pdf687.39 KB