UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji

Strona została usunięta dnia: 10 grudzień, 2020 - 10:22
  
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
zatrudni pracownika administracyjnego
w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in..:
·   obsługa administracyjna studentów,
·   prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem studiów,
·   przygotowanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizacja, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
   i archiwalną;
·   prowadzenie rejestru i ewidencji określonych przepisami uczelnianymi.
WYMAGANIA:
·   wykształcenie wyższe;
·   znajomość pakietu MS-Office (Word, Excel);
·   znajomość zasad prowadzenia i obiegu dokumentacji kancelaryjnej i archiwalnej oraz RODO;
·   umiejętność pracy w zespole (otwartość, uprzejmość, komunikatywność);
·   systematyczność i dokładność w realizacji zadań;
·   samodzielność i odpowiedzialność;
·   otwartość na zmiany i rozwój własny.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
    2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
    (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 16.12.2020 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Prawa i Administracji
Wytworzył:
mgr Marzena Dadasiewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.12.2020
Data publikacji:
10.12.2020 10:22
Data aktualizacji:
10.12.2020 10:22
Liczba wyświetleń:
1454
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument