Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Strona została usunięta dnia: 13 marzec, 2008 - 10:25

 

 

Zarządzenie Nr 5
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 marca 2008 roku
 

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

§ 1

Na podstawie § 37, ust. 2 i § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwał Senatu UWM Nr 258, Nr 259, Nr 260, Nr 264 z dnia 29 lutego 2008 roku wprowadza się następujące zmiany w jednostkach wydziałowych i pozawydziałowych:

1.      tworzy się na Wydziale Nauk Medycznych Katedrę Fizjologii Człowieka;

2.      tworzy się jednostkę pozawydziałową, jako jednostkę ogólnouczelnianą, pod nazwą Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

3.      zmienia się nazwę jednostki ogólnouczelnianej, Ośrodka Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców na Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców;

4.      likwiduje się jednostkę ogólnouczelnianą Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.03.2008
Data publikacji:
13.03.2008 10:25
Data aktualizacji:
13.03.2008 10:25
Liczba wyświetleń:
2166
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument