Nr 99/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

DRUKUJ TEN DOKUMENT

ZARZĄDZENIE Nr 99/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2020 roku
 
w sprawie zmiany nazwy Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami),
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, z dniem 1 stycznia
2021 roku, zmieniam nazwę Wydziału na Wydział Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 2
Realizację Zarządzenia powierzam Dziekanowi Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
 

 

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
REKTOR
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2020
Data publikacji:
03.12.2020 13:20
Data aktualizacji:
03.12.2020 13:20
Liczba wyświetleń:
453
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz99.pdf287.51 KB